Aerox

Dichtbij een fabriek wonen is vervelend als je geuroverlast ervaart. Aerox heeft een installatie ontworpen die dit probleem oplost. De technologie van Aerox kan de stank van de productie van autobanden bijvoorbeeld met 90% neutraliseren. De verouderde website van Aerox stond in schril contrast met hun revolutionaire technologie.

Frisse lucht, frisse website

Er moest een nieuwe, eigentijdse website komen. In samenwerking met Lingewoud maakten we een website die als het ware frisse lucht ‘uitademt’, inclusief beeld. We bouwden een tweetalige website (Nederlands en Engels) en natuurlijk waren de teksten, inclusief SEO-strategie, onze verantwoordelijkheid.

Driedubbele uitdaging

Je kunt pas over een technologie schrijven als je op z’n minst de basis begrijpt. Zodoende verdiepten wij ons in natuurkundige begrippen als ionisatie en koud plasma. Er ging een wereld voor ons open. Daarna volgde nog een uitdaging: onze verworven kennis omzetten in heldere teksten die ook begrijpelijk zijn voor omwonenden van een fabriek. En die vervolgens naar het Engels vertalen. Een driedubbele uitdaging dus, die we met plezier tot een goed einde hebben gebracht.

We schrijven heldere en leesbare teksten over elk onderwerp en voor elk communicatiemiddel. Daarbij zijn altijd de identiteit, de doelstellingen en de doelgroepen van jouw organisatie de belangrijkste uitgangspunten.
Meer weten?

Content Icon