Statische content

Onder statische content vallen alle teksten die permanent op de website aanwezig zijn en niet of weinig veranderen, zoals een ‘over ons’-pagina. De tekstschrijvers van Pippali verzorgen ze graag voor je. Met heldere webteksten die de doelstellingen van jouw bedrijf ondersteunen. En na een analyse van de doelgroep passen wij de inhoud en stijl hierop aan. Bij de teksten leveren we desgewenst een stijlgids met tekstrichtlijnen en een omschrijving van de tone of voice. Zo houd je de schrijfstijl op je website ook in de toekomst consistent.

We schrijven heldere en leesbare teksten over elk onderwerp en voor elk communicatiemiddel. Daarbij zijn altijd de identiteit, de doelstellingen en de doelgroepen van jouw organisatie de belangrijkste uitgangspunten.
Meer weten?

Content Icon